PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MORANA

Adresa: Ljudevita Gaja 22, Zagreb
Tel: 01/ 4816-063
Fax: 01/ 4875-937
Mob: 098/308 571
e-mail: tajnistvo@pou-morana.hr

lokacija na google karti

Dobrodošli!

Pučko otvoreno učilište Morana osnovano je 14.lipnja 2002. aktom Trgovačkog suda u Zagrebu, broj
Tt-02/3858-2 te je upisano u sudski registar pod MBS: 080431029.
Sjedište se nalazi u samom centru grada u Gajevoj 22, na rubu poznate „Zelene potkove“. Učionice su funkcionalno i multimedijski opremljene (bijela ploča, flip-chart, MIMIO uređaj i LCD projektor).
 


Programi

Ponuda obuhvaća programe formalnog četverogodišnjeg dopisno-konzultativnog školovanja, osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije, koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, kao i neformalne oblike školovanja kao što su seminari za polaganje klasifikacijskih ispita na fakultetima za maturante i kandidate na fakultetima, poduku osnovnoškolskih i srednjoškolskih predmeta i razne druge seminare.