UPISI U TEČAJ ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU- početak nastave 16.9.2019.

//UPISI U TEČAJ ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU- početak nastave 16.9.2019.

Početak tečaja za samostalnog knjigovođu je 16.9.2019. u 17.00 sati, na adresi Gajeva 22

TEČAJ ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU
Početak nastave 16.9.2019. ( predviđeni završetak nastave 22.10.2019.9

predavanja svaki radni dan od 17.00-20.15
OSPOSOBLJAVANJE  ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

TRAJANJE TEČAJA: 25 radnih dana
Vrijeme održavanja :
svaki radni dan od 17.00 – 20.15

 

Želite li steći  znanja, vještine i umijeća koji će Vam omogućiti  da nakon završetka osposobljavanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad obavljate poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja te da spoznate vlastite mogućnosti i dosege…

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM
 navršenih 18 godina života
–          završena srednja škola –trogodišnja ili četverogodišnja
–          radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

ŠTO RADI SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA?

–         evidentira poslovne transakcije na temelju knjigovodstvene dokumentacije

  •   izrađuje i kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju
  •     izrađuje, ispostavlja i ažurira dokumentaciju
  •        vodi i arhivira financijsku i nefinancijsku dokumentaciju
  •     poslovi i zahtjevi za interno i eksterno izvješćivanje
  •  koristi se novčanim poslovanjem
  • upoznaje blagajničko poslovanje i platni promet
  •   prati računovodstvene standarde i njima se služi
  •  zna i može koristiti računovodstvenu literaturu

SADRŽAJ PROGRAMA
Knjigovodstvo I – uvod i knjiženje pravnih
subjekata
Knjigovodstvo II – financijska izviješća pravnih subjekata
Knjigovodstvo III – knjigovodstvo neprofitnih organizacija
Knjigovodstvo IV –knjigovodstvo obrtnika
Synesis– knjigovodstvo na računalu
Vježbe izrade zbirki zadataka

Konzultacije za seminarski rad

 

Samostalni knjigovođa – obrazovni program s upisom u e-radnu knjižicu

Nastavni sadržaj:

uvod u knjigovodstvo, knjiženje IRA, URA, obračun PDV-a i podnošenje obrazaca putem  B2B paketa e-Porezne, kontiranje izvoda, blagajničko poslovanje, predujmovi, obračun plaća, drugi dohodak, plaća u naravi, platni promet (bezgotovinska i obračunska plaćanja – kompenzacija, cesija, asignacija, mjenica, zadužnica), putni nalozi, veleprodaja, maloprodaja, komisijska prodaja, proizvodnja, ugostiteljstvo, amortizacija, sitni inventar, inventura, godišnji obračun članarina te izrada obrazaca Bilance, Računa dobiti i gubitka, Porezne prijave za mikro, male i srednje poduzetnike, osnivanje obrta, vrste obrta, poduzetnička plaća, godišnja porezna prijava obrtnika i slobodnih zanimanja, obilježja i vrste neprofitnih organizacija.

Nakon teoretskih predavanja, 20 školskih sati računalnih vježbi u knjigovodstvenom programu Synesis. Polaznicima koji izostanu sa vježbi, skripta i rješenja dostupne na CD-u.

Završni pismeni ispit u knjigovodstvenom programu Synesis!

Svim polaznicima gratis skripta „Izrada završnog računa“ sa primjerima iz prakse i pojašnjenjima te pisana preporuka za posao od strane predavača.

Redovna cijena tečaja je 3.450,00 kuna, plaćanje u tri obroka.

veliki pozdrav,

Vidimo se  uskoro

 

2019-07-17T05:47:08+00:00