Loading...
Naslovnica2018-11-30T09:20:50+00:00

Inspirirani izvrsnošću

Pučko otvoreno učilište Morana osnovano je 14.lipnja 2002. aktom Trgovačkog suda u Zagrebu, broj Tt-02/3858-2 te je upisano u sudski registar pod MBS: 080431029.

Sjedište se nalazi u samom centru grada u Gajevoj 22, na rubu poznate „Zelene potkove“. Učionice su funkcionalno i multimedijski opremljene (bijela ploča, flip-chart, MIMIO uređaj i LCD projektor).

Programi

Ponuda obuhvaća programe formalnog četverogodišnjeg dopisno-konzultativnog školovanja, osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije, koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, kao i neformalne oblike školovanja kao što su seminari za polaganje klasifikacijskih ispita na fakultetima za maturante i kandidate na fakultetima, poduku osnovnoškolskih i srednjoškolskih predmeta i razne druge seminare.

Programi

Ponuda obuhvaća programe formalnog četverogodišnjeg dopisno-konzultativnog školovanja, osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije, koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, kao i neformalne oblike školovanja kao što su seminari za polaganje klasifikacijskih ispita na fakultetima za maturante i kandidate na fakultetima, poduku osnovnoškolskih i srednjoškolskih predmeta i razne druge seminare.

  • Srednjoškolsko obrazovanje – Četverogodišnji program za stjecanje srednje školske spreme

  • Strani jezici – engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, mađarski

  • Usavršavanja – Programi usavršavanja namjenjeni su svim osobama sa završenom srednjom školom koji se žele baviti određenom strukom na nivou srednje škole

Naši programi uključuju i neformalne oblike obrazovanja, kao npr. Seminare iz raznih vještina i struka: govorništva (retorike), povijesti umjetnosti, poslovnih i uredskih vještina…

Namijenjeni su ljudima koji se žele usavršiti u svim područjima ljudskih djelatnosti i vještina, te intelektualnim avanturistima širokih obzora i otvorenim za nove ideje i iskustva.

NAŠE VRIJEDNOSTI

Cilj i zadaće ovog programa je obrazovanje osoba na razini srednjeg obrazovanja za stjecanje srednje školske spreme i nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama.

Dopisno-konzultativna nastava i konzultativno instruktivna nastava je organizirani sustav obrazovanja po kojem se nastava izvodi na daljinu putem nastavnog materijala te grupnih konzultacija.

Zadaća je ovog programa obrazovati polaznike koji će zadovoljiti društvene potrebe u svim djelatnostima svojim znanjima i vještinama.

Profesori učilišta odlikuju se stručnošću, tj. iscrpnim poznavanjem materije koju predaju, komunikativnošću i fleksibilnošću. Kreativnim promišljanjem nastavnog procesa, oni prate najnovija dostignuća s područja struke i metodike nastave i sudjeluju u radu stručnih i kolegijalnih tijela Učilišta, te su neki od njih i cijenjeni članovi strukovnih udruženja i na druge načine aktivni u području struk

Ponuda obuhvaća programe formalnog četverogodišnjeg dopisno-konzultativnog školovanja, osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije, koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, kao i neformalne oblike školovanja kao što su seminari za polaganje klasifikacijskih ispita na fakultetima za maturante i kandidate na fakultetima, poduku osnovnoškolskih i srednjoškolskih predmeta i razne druge seminare.

Organiziramo pripremne seminare za maturante svih srednjih škola i gimnazija u hrvatskoj, redovnom i dopisno-konzultativnom nastavom. Uspješnost naših seminara prati se i analizira, s ciljem optimizacije programa, koji se stalno ažuriraju u skladu s promjenama nastavnih planova i programa i zahtjevima pojedinih fakulteta. Kao i u poduci, i u ovoj djelatnosti ostvarujemo visok postotak uspješnosti.

Novosti

 Pridružite nam se već danas!