SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

//SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Obvezno stručno osposobljavanje za 2018 Mjesto održavanja: Zagreb, Gajeva 22, početak predavanja 24.10.2018. u 17.00 sati (do 20.15) cijena: 900,00 kuna

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Obvezno stručno osposobljavanje za 2018 Mjesto održavanja: Zagreb, Gajeva 22, početak predavanja 24.10.2018. u 17.00 sati (do 20.15) cijena: 900,00 kuna

Nastava počinje po formiranju grupe od najmanje 10 polaznika.

Seminar je namjenjen trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju:

 1. a) Računovodstvene usluge te usluge poreznog savjetovanja,
 2. b) Revizorske usluge,
 3. c) Bankarske i mjenjačke poslove,
 4. d) Javnobilježničke i odvjetničke usluge,
 5. e) Poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju, organiziranja igara na sreću, trgovine plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, umjetničkih predmeta i antikviteta, organiziranja ili provođenja dražbi i posredovanja u prometu nekretninama.

Naziv i program:

„PROCJENA RIZIKA I PRIMJENA MJERA I RADNJI SUKLADNO ZAKONU O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA“

 • Uvod
 • Tipologija pranja novca
 • Nadležnost i zadaće Ureda za sprječavanje pranja novca
 • Obavješćivanje Ureda o sumnjivim transakcijama od strane obveznika
 • Procjena rizika stranke po najvažnijim kriterijima rizičnosti
 • Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija
 • Zakonski i podzakonski okvir
 • Opće i sektorske smjernice
 • Pravna stečevina EU i međunarodni standardi
 • Prekršajne odredbe
 • Obveza donošenja internih akata radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma
 • Primjer internog akta
 • Primjeri iz prakse

Polaznici seminara dobivaju:

–          Kopije prezentacija,

–          Ogledni primjerak internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (prilagođen sa računovođe, porezne savjetnike i revizore),

–          Ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe,

–          Potvrdu koja se izdaje kao dokaz da je polaznik obavio stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2014.godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Napomena:

Prema toč. 4.4.1. Općih smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a koje je donio Financijski inspektorat u rujnu 2011.godine, potrebno je dokumentirati program stručnog osposobljavanja i izobrazbe, vrijeme održavanja i popis osoba koje su sudjelovale.

Predavač: Silvio Škrlec

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na seminaru s materijalom i prilozima iznosi po polazniku ukupno 900,00 kuna..
U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.
Potrebno je minimalno 10 polaznika .

2018-11-16T17:00:40+00:00