RASPORED PREDAVANJA ZA PROGRAM – SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA

//RASPORED PREDAVANJA ZA PROGRAM – SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA

RASPORED PREDAVANJA Početak predavanja 29.10.2018 PROGRAM SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA

29.10.2018.            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

30.10.2018.            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

31.10.2018.            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

1.11.2018.               nema predavanja

2.11.2018.              nema predavanja

5.11.2018.              4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

6.11.2018.              4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

7.11.2018.              4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

8.11.2018               4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

9.11.2018.              4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

12.11.2018.            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

13.11.2018.            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

14.11.2018.           4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

15.11.2018.           4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

16.11.2018            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

19.11.2018.           4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

20.11.2018.          4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

21.112018.            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

22.11.2018.          4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

23.11.2018.          4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

26.11.2018           4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

27.11.2018.           4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15

28.11.2018.          4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15 grupa A

29.11.2018.          4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15 grupa A

30.11.2018.          4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15 grupa A

3.12.2018.            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15 grupa A

4.12.2018.            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15 grupa A

5.12.2018.            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15 grupa B

6.12.2018.            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15 grupa B

7.12.2018.            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15 grupa B

10.12.2018           4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15 grupa B

11.12.2018            4 ŠKOLSKA SATA –      17.00 – 20.15 grupa B

2018-11-16T17:06:51+00:00